Regulamin sklepu

I. Informacje o przedsiębiorcy

          Sklep internetowy działający pod adresem www.sklepcarol.pl, prowadzony jest przez:

F.P.H Carol Wojciech Kochański

ul.Białoprądnicka 4 31-221 Kraków

NIP: 677-007-28-95

REGON: 350151788

Numer konta: 41 1240 2294 1111 0010 6964 8293

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.sklepcarol.pl prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branży moda dziecięca (obuwie, akcesoria, zabawki i dodatki) za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, czyli złożenia oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu w procesie zamówienia.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych prowadzonych w sklepie. Informacje o przerwach będą podawane na stronie głównej sklepu.
 4. Kupujący oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikacji zdjęć oraz treści w ramach zamieszczanych przez siebie opinii na stronach sklepu Carol. Kupujący wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie powyższych materiałów przez F.P.H Carol na stronach sklepu sklepcarol.pl, serwisie Facebook.
 5. Ceny produktów widoczne na stronach www.sklepcarol.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie w opisie każdego produktu.
 6. Promocje w sklepie sklepcarol.pl nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.
 7. Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę VAT które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT należy poinformować o tym sprzedającego oraz w formularzu zamówienia  podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

III. Warunki zamówienia

 1. W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
 2. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu sklepcarol.pl
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku:
  • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia)
  • nieotrzymania wpłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem)
  • nieodebrania przesyłki
  • niepotwierdzenia zamówienia pobraniowego.

IV. Metody płatności

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. W serwisie PayU można dokonać transakcji następującymi kartami płatniczymi: VISA, MasterCard. Wszystkie dane przesyłane są w bezpiecznym i szyfrowanym połączeniu (SSL 128 bitów).
 2.  Realizacja zamówienia do 7 dni roboczych.
 3.  Koszt wysyłki:
 4. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.

V. Reklamacja

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.
 2.  W celu reklamacji proszę wypełnić załączony formularz [Formularz]
 3. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony (podobny do otrzymanego podczas dostawy).
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.

VI. Wymiana

 1.  W sklepie wymiana polega na skontaktowaniu się z sprzedającym, następnie zwrocie wybranego towaru wraz z formularzem oraz paragonem  i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.
 2. Formularz do wymiany [Formularz]

VI. Zwrot

 1.  Zwrot towaru następuje po wypełnieniu formularza oraz przesłaniu go z paczką i załączonym paragonem.
 2. Formularz do zwrotu [Formularz]

 

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest F.P.H Carol Wojciech Kochański – art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia oddzielnej zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sklepcarol.pl za pomocą poczty elektroniczne.
 3. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie Klienci będę powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane  przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.